360° panoramatické vizualizácie

Po kliknutí na obrázok a držaní ľavého tlačidla myši je možné obrázkom otáčať. V pravom hornom rohu sú tlačidlá pre menu a roztiahnutie obrázka na celú obrazovku.

Návrh bytu v Bratislave