360° Panorámy

…poobzerajte sa ľubovoľne v priestore…

Virtuálne prehliadky v podobe 360° panoramatických vizualizácií dopomáhajú k celkovej predstave o miestnosti a spolu s vizualizáciami vytvárajú dokonalý náhľad pre budúci interiér.
Poobzerajte sa v priestore pomocou myšky alebo šípok.